zasoby_online baza-danyche katalog diagnoza
ebsco

EBSCO - czasopisma elektroniczne

EBSCO pozwala na korzystanie z piętnastu baz czasopism:

 • PsycInfo. Baza wydawana przez American Psychological Association (APA) posiada ponad 2,3 miliony rekordów i streszczeń artykułów z czasopism naukowych, rozdziałów książek oraz dysertacji z zakresu psychologii i dyscyplin pokrewnych. Zawiera również informacje na temat psychologicznych aspektów związanych z takimi dziedzinami jak medycyna, psychiatria, pielęgniarstwo, socjologia, edukacja, farmakologia, fizjologia, lingwistyka, antropologia, biznes i prawo. Częściowo pełnotekstowa.
 • PsycArticles/ - jest autorytatywnym źródłem pełnotekstowych artykułów recenzowanych naukowo z dziedziny psychologii. Zawiera materiały z psychologii ogólnej oraz z zakresu badań specjalistycznych, podstawowych, stosowanych, klinicznych i teoretycznych. Baza obejmuje ponad 120.000 artykułów z 60 czasopism publikowanych przez American Psychological Association oraz organizacje stowarzyszone.
 • Academic Search Premier. Największa na świecie wielodziedzinowa baza czasopism naukowych. Zawiera publikacje z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, edukacji, psychologii, filologii, językoznawstwa, studiów etnicznych, sztuki, literatury, nauk medycznych i biomedycznych, nauk ścisłych, technicznych oraz informatyki.
 • Business Source Premier. Baza ekonomiczna zawierająca czasopisma z zakresu: marketingu, zarządzania, ekonomii, finansów, księgowości, biznesu, handlu międzynarodowego i dziedzin pokrewnych.
 • Business Source Complete. Najobszerniejsza baza z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu. Zawiera pełne teksty ponad 25 tys. publikacji: czasopism, streszczeń książek, raportów, danych finansowych, materiałów konferencyjnych etc.
 • MasterFILE Premier. Wielodziedzinowa baza zawierająca czasopisma pełnotekstowe o tematyce ogólnej, społecznej, biznesowej, z zakresu ochrony zdrowia, edukacji i zagadnień wielokulturowych.
 • Regional Business News. Obejmuje pełny tekst 50 regionalnych publikacji amerykańskich z zakresu biznesu.
 • NewsPaper Source Plus. Baza pełnotekstowa oferująca dostęp do ponad 280 gazet amerykańskich i międzynarodowych w języku angielskim m.in.: The Washington Post, USA Today, Chicago Tribune, Daily News, Boston Globe, The Times (Londyn), Sunday Times (Wlk. Brytania), The Moscow Times. Zawiera również transkrypcje wiadomości nadawanych przez amerykańskie kanały radiowe i telewizyjne: CBS News, CNN, FOX News i in.
 • Health Source: Consumer Edition. Zawiera czasopisma pełnotekstowe oraz abstrakty i cytowania z czasopism z zakresu medycyny ogólnej i ochrony zdrowia.
 • Clinical Pharmacology. Monografia na temat leków stosowanych w USA.

Bazy bibliograficzne:

 • Agricola. Baza opracowywana przez Narodową Bibliotekę Rolniczą przy Departamencie Rolnictwa USA. Zawiera cytowania odnośnie artykułów z czasopism, monografii, patentów, materiałów audiowizualnych, raportów i różnego rodzaju dokumentów źródłowych z zakresu wszystkich aspektów tematyki rolniczej
 • MEDLINE. Wiodąca na świecie baza z zakresu medycyny wydawana przez Narodową Bibliotekę Medycyny Stanów Zjednoczonych, zawierająca cytowania i abstrakty z zakresu medycyny, pielęgniarstwa, ochrony zdrowia i nauk biomedycznych.
 • Health Source: Nursing/Academic Edition.Zawiera abstrakty i cytowania czasopism medycznych.
 • Library, Information Science& Technology Abstracts (LISTA) ? zawiera indeksy i abstrakty ponad 600 czasopism oraz książek, raportów i materiałów konferencyjnych z zakresu bibliotekoznawstwa, klasyfikacji, katalogowania, bibliometrii, wyszukiwania informacji on-line oraz zarządzania informacją
 • ERIC. Baza wydawana przez Edukacyjne Centrum Informacji przy Departamencie Edukacji USA zawierająca abstrakty i cytowania z czasopism o tematyce nauk społecznych, szkolnictwa i edukacji.

Lista wszystkich czasopism pełnotekstowych zawartych w poszczególnych bazach, dostępna jest na stronach EBSCO.