O nas

Biblioteka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania (WSFIZ) została stworzona
w kwietniu 2002 r. w celu obsługi studentów i kadry dydaktycznej Uczelni. Początkowo mieściła się w lokalu przy ul. Kasprzaka 25, w październiku 2004 r. została przeniesiona do budynku przy ul. Pawiej 55 oraz połączona z Biblioteką Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych (WSTI).

W obecnym lokalu o powierzchni 400 m2 mieści się Wypożyczalnia, Czytelnia, Pracownia Testów Psychologicznych oraz Sekcja Internetowa przeznaczona do prac własnych.

Biblioteka Uczelni gromadzi dokumenty w różnorodnej formie. Jej księgozbiór stanowi piśmiennictwo z zakresu dyscyplin reprezentowanych w WSFIZ i WSTI. Są to pozycje
z dziedziny socjologii, psychologii, pedagogiki, filozofii, organizacji i zarządzania, marketingu, etyki, bankowości, finansów, rachunkowości, informatyki, politologii oraz prawa i administracji. Uzupełnieniem głównego trzonu księgozbioru są encyklopedie, słowniki, leksykony i roczniki statystyczne. Zakupy książek w Bibliotece WSFIZ i WSTI są uzgadniane z kadrą dydaktyczną, co pozwala w pełni dostosować księgozbiór do programu nauczania.