zasoby_online baza-danyche katalog diagnoza

icm Bazy dostępne w ramach Biblioteki Wirtualnej Nauki

Elsevier Elsevier

Elektroniczne wersje czasopism naukowych Elsevier (pełne teksty artykułów wraz z grafiką w formacie .pdf, spisy treści, dane bibliograficzne, abstrakty) udostępnianie w formie bazy danych, działającej serwerze ScienceServer w ICM. Aktualny dostępny zbiór liczy 1650 tytułów czasopism bieżących wraz z rocznikami archiwalnymi do 1995 roku oraz dodatkowo 370 tytułów, które nie są już kontynuowane. Są to czasopisma z zakresu nauk przyrodniczych, medycznych i technicznych, a także ekonomii, finansów, psychologii oraz nauk społecznych. Baza ScienceDirect jest aktualizowana cotygodniowo.

Instrukcja i pomoc do bazy dostępne są tutaj.

Springer Springer

Elektroniczne wersje czasopism wydawnictwa Springer Verlag oraz Kluwer Academic Publishers udostępniane w formie bazy zainstalowanej na serwerze ScienceServer w ICM. Baza zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 1130 czasopism z zakresu z zakresu nauk przyrodniczych, medycznych i technicznych, a także ekonomii, finansów, psychologii oraz nauk społecznych. W bazie znajdują się czasopisma w językach angielskim i niemieckim.

Web of Knowledge Web of Knowledge

Zestw baz bibliograficzno-bibliometrycznych tzw. indeksy cytowań, do których należą: Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Science Citation Index (SSCI) oraz Art & Humanities Citation Index (AHCI). Indeksy zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która obejmuje ponad 10.000 czasopism, w tym dla SCIE - ponad 7100 czasopism od 1900 roku z nauk ścisłych, dla SSCI - ponad 2100 czasopism od 1956 roku z nauk społecznych oraz dla AHCI - ponad 1200 czasopism od 1975 roku z nauk humanistycznych.

Pomoc i instrukcja obsługi dostępna jest tutaj.

Science Science

Science Magazine jest jednym z najważniejszych źródeł informacji o nowych badaniach naukowych. Posiada jeden z najwyższych wskaźników impact factor wśród czasopism z dziedziny genetyki, biologii molekularnej, fizyki, biologii, biochemii, botaniki i zoologii, immunologii oraz badań kosmosu. Zajmuje się również tematyką biznesu, ekonomii, edukacji, medycyny, historii, socjologii oraz techniki i technologii.
Licencja krajowa Science pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r.

Nature Nature

Nature opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych i inżynieryjnych oraz (rzadziej) ścisłych i ekonomicznych. Tygodnik od lat posiada jeden z najwyższych wskaźników impact factor ze wszystkich czasopism wydawanych na świecie.
Licencja krajowa pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych (tzn. w roku 2010 dostęp do roczników 2006-2010, w roku 2011 dostęp do roczników 2007-2011 itd.)

Wiley-Blackwell wiley

Wiley Online Library oferuje dostęp do pełnych tekstów recenzowanych artykułów naukowych z ponad 1500 czasopism wydawnictwa Wiley-Blackwell, reprezentujących szeroką gamę dziedzin: psychologię, ekonomię, zarządzanie, finanse, rachunkowość , prawo, medycynę, socjologię, politologię, matematykę, statystykę, nauki techniczne, etc.

Scopus scopus

Prowadzona przez Elsevier interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, technicznych i medycznych. Zawiera ponad 18.500 tytułów recenzowanych czasopism naukowych, wśród których ponad 50% stanowią publikacje europejskie (również polskie). Scopus posiada funkcję analizy cytowań wybranych dokumentów (tzw. Citation Tracker), funkcję wyliczania indeksu h (Hirscha) oraz narzędzia do porównywania czasopism (Journal Analyzer).

Bazy Biblioteki Wirtualnej Nauki dostępne są z komputerów znajdujących się na terenie Uczelni.

Bazy Open Access

doaj

DOAJ, czyli Directory of Open Access Journals, to zbiór czasopism i artykułów w wolnym dostępie. Utworzony przez Lund University Libraries portal zawiera pełne teksty ponad 1300 naukowych czasopism elektronicznych. Zakres tematyczny obejmuje większość dyscyplin akademickich między innymi psychologię, ekonomię, marketing i zarządzanie. Lista jest stale wzbogacana nowymi tytułami.

highwire

Serwis oferujący dostęp do pełnych tekstów ponad 900 tys. artykułów z 865 tytułów czasopism z zakresu socjologii, psychologii, ekonomi i innych dziedzin.

Lista regensburska

Baza znajduje się na serwerze w Universitätsbibliothek Regensburg. Zawiera informacje o dostępie do elektronicznych wersji czasopism naukowych. Współtworzy ją około 250 bibliotek, głównie z Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

amarykanskapamiec

Zapisany w formie elektronicznej, tworzony przez Bibliotekę Kongresu USA zbiór zawiera ponad 10 tysięcy pozycji a w tym rękopisy, mapy, nagrania audiowizualne, plakaty, zdjęcia dokumentalne, muzykę i książki historyczne.

Pełnotekstowe czasopisma elektroniczne w wolnym dostępie

Lista dostępnych bezpłatnie czasopism elektronicznych o profilu naukowym.

oalster

OAIster jest projektem Digital Library Production Services University of Michigan. Jego zadaniem jest stworzenie pełniejszego dostępu do "trudno dostępnych" zasobów elektronicznych (książek i czasopism on-line, plików audio i video, grafiki). Zawiera prawie 10 milionów rekordów dokumentów elektronicznych, pochodzących z 712 instytucji.

allpsych online

AllPsych Online jest jednym z największych i najbardziej obszernych serwisów internetowych poświęconych psychologii. Na stronie znajdują się między innymi artykuły pełnotekstowe, odsyłacze do innych serwisów psychologicznych, testy online. AllPsych onLine jest rekomendowana przez ponad 100 uniwersytetów w 10 krajach.

scirius

SCIRUS jest profesjonalnym programem przeszukującym strony uczelni wyższych i prywatne strony pracowników naukowych. Poszukuje informacji także w tekstach artykułów recenzowanych w procesie wydawniczym oraz w bazach danych m.in.: ScienceDirect, MEDLINE on BioMedNet, IDEAL, Beilstein on ChemWeb, US Patent Office, Mathemetics Preprint Server, CogPrints i NASA.

Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne

Baza zawiera informacje oraz linki do niemal 1500 tytułów polskich czasopism. Periodyki udostępniają na swych stronach internetowych spisy treści, abstrakty jak również w wielu przypadkach, pełne teksty artykułów. Bazę można przeszukiwać zarówno poprzez indeksy alfabetyczne jak i rzeczowe. Serwis przygotowuje Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego.

Archiwum czasopism dostępnych jedynie w Bibliotece WSFiZ

  • Computerworld - Archiwum On-line, w którym znajdują się teksty z wszystkich wydań tygodnika Computerworld od 1992 roku oraz Raportów Computerworld od 1997 roku.
  • Controlling i Rachunkowość Zarządcza - archiwum on-line od 2004 r
  • Gazeta Samorządu i Administracji - archiwum on-line od 2001 r.
  • Personel i Zarządzanie - Personel i Zarządzanie
  • Puls Biznesu - archiwum on-line od 1995 r.
  • Rzeczpospolita - archiwum on-line od 1995 r.